Het McKenzie Concept

Het McKenzie concept is in de jaren 50 ontwikkeld in Nieuw-Zeeland door Robin McKenzie. Hij was ontevreden over de huidige behandelmethoden voor rug- en nekklachten. Daarom ontwikkelde hij zijn eigen unieke behandelmethode: Deze Mechanical Diagnosis and Treatment, afgekort MDT. Letterlijk vertaald betekent dit ‘mechanische diagnose en behandeling’. Deze methode is vanaf het begin uiterst effectief gebleken bij mensen met rug- en nekklachten, al dan niet met uitstraling naar benen of armen.

Behandeling van nek- en rugklachten

Rugklachten en/of nekklachten hebben in 80% van de gevallen geen duidelijke oorzaak. Bij het McKenzie Concept ligt de focus niet op de oorzaak, maar meer op het klachtbeeld van de patiënt. Er wordt gekeken naar hoe de houding en het bewegen van de patiënt de klachten beïnvloeden. Daarna wordt, aan de hand van het bewegen en de houding van de patiënt een behandelplan opgesteld.  

Onderzoek

Bij ons begint de behandeling met een onderzoek. Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht. Daarna vindt het bewegingsonderzoek plaats. Bij dit onderzoek wordt met herhaalde bewegingen gekeken wat de mechanische invloed is op bestaande klachten. Hierbij wordt enerzijds onderzocht welke bewegingen en/of houdingen de klachten verergeren en anderzijds welke de klachten juist verminderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door middel van bewegingsonderzoek een duidelijk beeld van de mechanische klacht(en) ontstaat. 

Bij sommige klachten treedt tijdens het onderzoek het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit houdt in dat pijn zich onder invloed van houding en/of beweging verplaatst naar de wervelkolom. De pijn kan zich in dit geval verplaatsen vanuit arm of been naar nek of rug.

Nadat het onderzoek is afgerond kunnen wij aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling door middel van de MDT Methode van McKenzie.

Behandelstrategie

Na een duidelijke mechanische diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’. U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verminderen. Het doel daarvan is uw herstel zo veel mogelijk te bespoedigen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijks leven. 

Betrouwbaarheid McKenzie methode

MDT McKenzie is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode voor mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. De verworven inzichten worden in veel richtlijnen voor manuele therapie en oefentherapie gebruikt.

Doel McKenzie Concept

Het doel van deze behandelwijze is ten eerste de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Ten tweede zorgt deze methode ervoor dat de klachten in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een behandeling volgens het McKenzie Concept? Of wilt u een (vrijblijvende) afspraak maken? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag!