Privacy statement

1.    Algemeen

Om goede fysiotherapeutische zorg te kunnen verlenen leggen wij contactgegevens (naam, adres , woonplaats en geboortedatum, BSN) en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg en bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren (15 jaar). Na deze termijn zullen wij uw gegevens  verwijderen.

Wij leggen naast bovenstaande gegevens van patiënten tevens contactgegevens vast van websitebezoekers die gebruik maken van het contactformulier. Om vragen via het contactformulier te kunnen beantwoorden hebben wij naast de gestelde vraag uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden in onze mailbox opgeslagen en worden na één jaar verwijderd.

          2. Plichten

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen en specialisten en andere paramedici. Dit doen wij via het beveiligde systeem van Zorgmail en alleen als dit nodig is en na uw toestemming. U hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken. Ook hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars op basis waarvan wij declaraties rechtstreeks kunnen doorsturen via het beveiligde systeem van VeCoZo. Ten behoeve van zorgonderzoek en –verbetering zijn wij verplicht gegevens door te sturen aan Qualizorg , maar dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

          3. Rechten

U hebt recht op inzage in uw gegevens. U kunt uw gegevens opvragen via het contactformulier op deze website. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook hebt u recht op een kopie van uw dossier. Patiënten hebben recht op inzage van de privacyverklaring  teneinde de doelstelling van de verwerkte gegevens te verklaren.

          4. Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met de praktijkhouder Fysiotherapie Herenweg, A.L.B. Wevers-van Beusekom. Komt u er met haar niet uit dan kunt u met uw klachten terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

      5. Verantwoording

Fysiotherapie Herenweg neemt samen met Intramed B.V. (software) de verantwoording voor verwerking van uw gegevens. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in deze Privacyverklaring en op de website van Intramed; www.intramed.nl/voorwaarden.


Fysiotherapie Herenweg
A.L.B. Wevers- van Beusekom
Herenweg 43
3513 CB Utrecht

Intramed B.V.
Postbus 175
2740 AD Waddinxveen