Wegens
het plotseling overlijden van Barbara-Wevers van Beusekom is de praktijk vanaf
heden helaas gesloten.

Mededeling (publicatie Stadsblad  24 juli 2019)

FYSIOTHERAPIE HERENWEG PERMANENT GESLOTEN

Helaas moeten wij u meedelen dat wegens het plotseling overlijden van Mevr. B. Wevers-van Beusekom op 24 mei 2019 de Fysiotherapiepraktijk Herenweg is gestaakt. Het bleek onmogelijk om de praktijk voort te zetten .

Dossier worden bewaard bij Fysiotherapiepraktijk Weerdsingel West

Dossiers worden vanaf  15 september 2019 bewaard bij: Fysiotherapiepraktijk Weerdsingel West,

Weerdsingel Westzijde 40
3513 BD Utrecht       
E-mail:  praktijk@fysiotherapieweerdsingel.nl

Uw huisarts is hiervan op de hoogte en heeft tevens van iedere afgesloten behandelserie een verslag ontvangen.

Bezwaar

Mocht u bezwaar hebben tegen deze beschikbaarstelling dan kunt u dit voor 15 september kenbaar maken via info@fysiotherapieherenweg.com

Nabestaanden en zaakwaarnemers van  Fysiotherapie Herenweg  |  Herenweg 43 te Utrecht