U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Fysiotherapie Herenweg heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. Om zeker te weten dat u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en dat  uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om uw polis goed door te lezen. Het is natuurlijk ook mogelijk om contact met ons op te nemen, zodat wij voor u uit kunnen zoeken hoe u verzekerd bent. Bij een basisverzekering of onvoldoende dekking van fysiotherapeutische zorg zullen de kosten voor eigen rekening zijn. In dat geval gelden onderstaande tarieven.  

               

TARIEVENLIJST FYSIOTHERAPIE 2018

 

Reguliere Zitting  Fysiotherapie                                      32,00 euro

Reguliere Zitting ten Huize Patiënt                                45,00  euro

Screening                                                                           17,50  euro

Screening, Intake en Onderzoek                                    40,00  euro

Intake en Onderzoek na Verwijzing                               40,00  euro

Zitting Oedeemtherapie                                                  45,00  euro

Zitting Oedeemtherapie aan huis                                  60,00  euro

Eenmalig Fysiotherapeutisch Consult                           50,00  euro

Langdurige zitting Fysiotherapie                                    50,00  euro

Kosten Medical Taping                                                    15,00  euro

 

 

INDIEN U BIJ VERHINDERING TENMINSTE 24 UUR VAN TE VOREN AFZEGT,

WORDT DE GERESERVEERDE TIJD NIET IN REKENING GEBRACHT!

EEN AFSPRAAK DIE NIET NAGEKOMEN WORDT ZONDER AF TE ZEGGEN,

ZIJN WIJ VERPLICHT IN REKENING TE BRENGEN VOOR  20  EURO.

 

 BETALINGSVOORWAARDEN:

 

1. deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als

    patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden bij het sluiten van die overeenkomst

    ter hand gesteld evenals het op dat moment geldend tarief.

2. afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.

    Wij zijn verplicht bij het niet afzeggen of niet op tijd afzeggen van een afspraak 75% van het tarief bij

    u in rekening te brengen; dat betekent een bedrag van 20 euro in 2018.

3. de declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, leveringen en kosten, dienen binnen 30 dagen na

    de factuurdatum te worden voldaan.

4. blijft deze betaling na 30 dagen uit, dan verkeert de patiënt in verzuim en is de fysiotherapeut

    gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan, wettelijke rente te berekenen.

5. indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen,

    dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten komen door de rekening

    van de patiënt; wat neer komt op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke

    rente, met een minimum van 25 euro exclusief BTW.