U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

                                                                                                                           

PRIVACYVERKLARING 

1.    Fysiotherapie Herenweg neemt de verantwoordelijkheid voor verwerking  gegevens samen met Intramed B.V. in Waddinxveen;

       De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd en in te zien op www.intramed.nl/voorwaarden!!!

2.    Contactgegevens: Intramed B.V.        Qualizorg B.V.                         Zorgmail(Z-Netwerken-Nederland)        VeCoZo

                                        Postbus 175          Maagdenburgstraat 22         Herenstraat 13a                                         Postbus 4050

                      2740 AD   Waddinxveen        7421 ZC  Deventer                 4101 BR Culemborg                                  5004 JB Tilburg

3.    Het betreft de gegevensverwerking van Naam, Adres en Woonplaats, Geboortedatum, BSN en gegevens over de gezondheid van personen.

4.    Het doel van de gegevensverwerking is gericht op een optimale behandeling van de persoon in kwestie en de plicht vanuit de

       Zorgverzekeringswet en Zorgverzekeraar een compleet audit-proof dossier te genereren.

5.    De bewaartermijn van de dossiers is wettelijk vastgesteld op 15 jaar en een eis van de zorgverzekeraars, waarbij de termijn telkens wordt

       aangepast als de persoon opnieuw in behandeling komt.

6.    Gegevens worden gedeeld met verwijzers(huisartsen en specialisten) en zo nodig andere collega's in de zorg na toestemming van de patiënt

       en via het beveiligde Netwerk van Zorgmail. Verder worden declaratie-data en behandelindexen via VeCoZo gedeeld met zorgverzekeraars.

7.    Patiënten hebben ten alle tijden het recht hun dossier in te zien en het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens

       worden gecorrigeerd of gewist, en mag een kopie van het dossier ontvangen op papier of digitaal. Aanvullingen en rectificaties dienen wij

       door te geven aan andere ontvangers van betreffende gegevens. Aanvullen  en het wissen moet gebeuren binnen de termijn van 3 maanden!

8.    Patiënten hebben het recht op inzage van de privacyverklaring teneinde de doelstelling van de verwerkte gegevens  te verklaren en toe te lichten.

9.    De patiënt heeft recht op dataportabiliteit betreffende de persoonsgegevens in het medisch dossier die de patiënt zelf actief en bewust heeft

       verstrekt, en de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door gebruik van meetinstrumenten en vragenlijsten

10. Voor klachten betreffend de privacy policy kunt u terecht bij Fysiotherapie Herenweg.

Utrecht, 24 januari  2019  ;  versie privacy - 2